GeekBuying oferuje 1 rok gwarancji na artykuły elektroniczne.

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji zaistniałych do roku od dnia otrzymania artykułu, klienci mogą odsyłać produkty do bezpłatnej naprawy - wyjątkiem są jedynie drony.

Rozkręcanie, niewłaściwe posługiwanie się, upuszczanie czy zamoczenie, które spowodują uszkodzenie nie wchodzą w zakres niniejszej gwarancji.

Ogólne wytyczne

Wszystkie artykuły elektroniczne, takie jak TV BOX, tablety, telefony komórkowe, gamepady, artykuły związane z ochroną, objęte są gwarancją dla właściciela (kupującego) przez okres 1 roku od daty otrzymania produktu, od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji. Jeżeli produkt okaże się wadliwy w ciągu 1 roku od daty dostawy, prosimy o wysłanie wadliwej części lub całego artykułu do bezpłatnej naprawy. GeekBuying pokryje opłaty manipulacyjne i koszty związane z wymianą części. Zasada braku kosztów naprawy nie dotyczy napraw płyt głównych i ekranów.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie produkty przeznaczone do użytku osobistego i nie obejmuje produktów, które zostały użyte do celów komercyjnych, wynajmu lub niezgodnie z przeznaczeniem. Nie istnieje inna gwarancja niż ta określona w tym dokumencie. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. GeekBuying nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za szkody, zagubienie lub niedogodności spowodowane awarią sprzętu lub poprzez niedbalstwo użytkownika, nadużycia, użycie niezgodne z instrukcją obsługi lub innymi ostrzeżeniami zawartymi w materiałach produktowych.

Ponadto GeekBuying nie ponosi odpowiedzialności za szkody umyślne lub przypadkowe wynikające z korzystania z tego produktu, a odpowiedzialność nie będzie przekraczała ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa.

Gwarancji nie stosuje się do:

• Uszkodzeń w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, przeróbek lub wandalizmu.
• Nieprawidłowej konserwacji.
• Nieautoryzowanych modyfikacji lub wykorzystania komercyjnego.
• Niekontrolowanego użycia przez osoby poniżej 12. roku życia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji innych towarów, prosimy odwołać się do załączonej przez producenta instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, sklep Geekbuying.pl respektuje rękojmię przez 24 miesiące.

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się teraz, aby uzyskać zniżkę 4% na dowolne produkty!